RELACIÓN NOMINAL DO CONSELLO REGULADOR

Presidente: D. Francisco López Valladares


Vicepresidentes: D. José Antonio Fernández Álvarez, y Doña Rocío Freire Rodríguez.Vocales: -Representantes de empresas agrarias de producción vegetal:

- D. José Antonio Fernández Álvarez

- D. José Antonio López Pampín


-Representantes de empresas agrarias de producción animal:

- D. José Ángel Regueiro Real.

- Casa Bertolo S.C. Doña María Concepción Blanco Montecelo.

- A Rosela S.C. D. Luis López Rodríguez


-Representantes de empresas elaboración y/o envasado:

Censo C.1.

- Celtaverde S.L. D. Sotero Sampedro Castro

Censo C.2.

- Hifas da Terra S.L. D. Tomás Casquero Cimadevila.

Censo C.3.

- Leche de Galicia S.A. D. Julio Domínguez Fernández

- Alibos Galicia S.L. Doña Rocío Freire Rodríguez

- Conservas Antonio Pérez Lafuente S.A. D. Álvaro Pérez-Lafuente Suárez.


-Representante de empresas importadoras y/o comercializadoras:

- Dime Salnés S.L D. Juan Carlos Juncal Piñeiro


-Representantes de las Autoridades competentes:

- Servicio Provincial de Lugo del IPA: D. Rafael Pérez Prados

- Servicio de Mercados da Consellería do Mar: D. Ramón Damián Fernández Conchas.


Secretario: D. Javier García Lozano


Gestor de Calidad: D. Antonio Eduardo Pérez Méndez


Director Técnico: D. Manuel M. Cancio Álvarez                Sustituta: Doña. Marta García Ponte

                                                                                              Sustitutos

Comité de Certificación: D. Manuel M. Cancio Álvarez                Doña. Marta García Ponte

                                  D. Antonio Velilla de la Loma               Doña. Marta Cela Sangil

                                  D. José Luis Graña Correa                  D. Ramón Jesús Lamelo Otero


                                                                                                                    Sustitutos

Comité Consultivo: Representante de C.G.C.U.       Doña Celia Otero Raña             D. Alfredo Iglesias Raído

                           Representante de Ingacal         Doña. Ana Fernández González   D. Alfonso Ferreiro Velo

                           Asociación de productores        D. Guillermo Martínez Ruiz        D. Javier Villanueva López

                                                                                                              D. Rafael Ribadulla Varela

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

CONSELLO REGULADOR DE AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA
Ronda Emilia Casas Bahamonde, s/n (Edificio Multiusos)
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf: 982 405 300 - Fax: 982 416 530
craega@craega.es