Feader: Europa inviste no rural

A web do Craega está financiada polo programa de desenvolvemento rural 2014-2020 (submedida 3.2. Apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior). Máis información na páxina web da Comisión Europea: axudas Feader

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO RURAL
PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PARA GALICIA