• CRAEGA
  • CRAEGA
  • ES-ECO-022-GA

Regulamentos e normativa

Listado de regulamentos europeos e normativa para os operadores ecolóxicos

Finalmente, tras multitude de procesos de negociación, o 14 de xuño de 2018 publicouse o Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello, sobre produción ecolóxica e etiquetaxe de produtos ecolóxicos, polo que se derroga o actual. Regulamento (CE) no 834/2007 do Consello.

Como xa sabedes, o presente Regulamento (UE) 2018/848 entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2022. Podes consultar aquí o devandito Regulamento (UE) 2018/848 e os actos delegados ou de execución adoptados de conformidade co dito Regulamento.

Dende o CRAEGA poñemos á vosa disposición toda a normativa en aplicación dende o 1 de xaneiro de 2022.

– Normativa principal –(entrada en vigor 01/01/2022)

– Outra normativa e modificacións –

Esta páxina usa cookies para funcionar. Máis información.