Fichas de novos produtos

As industrias inscritas que decidan elaborar un novo produto deberán enviar a Ficha de elaboración e/ou envasado, xunto o esquema da liña de produción e a nova etiqueta para a súa previa aprobación.

Prema aquí: ficha de elaboración e/ou envasado

No caso de industrias acollidas ao rexistro de venda directa de produtos primarios, deberán enviar a Ficha de novos produtos de venda directa, xunto o esquema da liña de produción e a nova etiqueta para a súa previa aprobación.

Prema aquí: ficha de novos produtos de venda directa

As empresas comercializadoras/distibuidoras inscritas que decidan comercializar un novo produto deberán enviar a Ficha de novos produtos comercializados/distribuidos, xunto coa nova etiqueta para a súa previa aprobación se é o caso.

Prema aquí: ficha de novos produtos comercializados/distribuidos

As empresas importadoras/exportadoras inscritas que decidan importar un novo produto deberán enviar a Ficha de novos produtos importados/exportados, xunto coa nova etiqueta para a súa previa aprobación se é o caso.

Prema aquí: ficha de novos produtos importados/exportados

As agrupacións de operadores rexistrados que decidan comercializar un novo produto deberán remitir a Ficha de novos produtos comercializados por Grupo de Operadores xunto coa nova etiqueta para a súa aprobación previa, se é o caso.

Prema aquí: ficha de novos produtos comercializados por Agrupacións de Operadores

As empresas de almacén rexistradas que decidan almacenar un novo produto deben enviar a Ficha de novos produtos almacenados,

Prema aquí: ficha de novos produtos almacenados

As empresas minoristas rexistradas que decidan comercializar un novo produto deberán enviar a Ficha de Comercialización de Novos Produtos,

Prema aquí: ficha de novos produtos comercializados