Cadernos de campo

Todos os operadores inscritos nos rexistros de produción do CRAEGA deben levar un control das actividades que realizan conforme ao establecido na Normativa, no caso de que teñan os seus propios rexistros, deberán cumprir todos os puntos establecidos pola Normativa, e se o desexan, poden usar o seguinte caderno que vos presentamos.