Xestión da solicitude

Para inscribirse nos rexistros do CRAEGA, imprima a seguinte documentación: solicitude de certificación e anexo(s) correspondente(s). Cubra os formularios e envíeos ao CRAEGA por correo postal ou entrégueos nas nosas instalacións. A documentación debe vir debidamente asinada.