Xestión da solicitude

Para rexistrarse nos rexistros CRAEGA, ten que acceder á área de membros onde pode crear unha conta coa que acceder á parte interna da web, dende onde pode realizar este proceso, así como realizar diversos procedementos. ( en fase de probas)

Se non desexa xestionar o rexistro a través desta parte interna, imprime a seguinte documentación para cubrilo e envíeo a CRAEGA ou entregalo ás nosas instalacións.

Se desexa realizar unha ampliación, cubra esta solicitude e acompáñea do anexo correspondente da súa actividade.