fbpx
  • CRAEGA
  • CRAEGA
  • ES-ECO-022-GA

Modificacións na solicitude das axudas para a contratación de seguros agrarios

 

O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe unha modificación da orde do 23 de decembro de 2021 (DOG núm. 8, do 13 de xaneiro de 2022), na que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación de seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia.

Desta maneira, en canto á concorrencia das axudas, fíxase que non superará as porcentaxes máximas establecidas nas directrices comunitarias das axudas estatais ao sector agrario para atender posibles perdas causadas por desastres naturais, acontecementos de carácter excepcional, fenómenos meteorolóxicos adversos asimilables a desastres naturais, enfermidades animais, pragas vexetais e retirada e destrución de gando morto. Desta maneira, a subvención conxunta entre Enesa e a Consellería do Medio Rural non poderá exceder os límites: 65 % do custo da prima para seguros agrícolas e gandeiros e o 50 % no caso de explotacións acuícolas.

Ademais, no caso de seguros de retirada e destrución de animais mortos nas explotacións, a subvención conxunta non excederá o límite xenérico do 100 % do custo da prima do seguro no que respecta á retirada e o 75 % no tocante á destrución do devandito gando.

Cabe lembrar que o prazo de presentación abarca desde o 1 de xaneiro ata o 15 de novembro, segundo a liña de seguro que se trate, así como do tipo de produción asegurable.

Esta páxina usa cookies para funcionar. Máis información.