Procedementos CRAEGA

Normas técnicas de produción ecolóxica

Manual de calidade

  • Capítulo.9 Recursos, Reclamacións e Litixios. Descargar

Procedementos Operativos de Calidade.

  • Procedimiento 4 – Control y certificación. Descargar
  • Procedemento 6 – Utilización del material de control e signos identificativos. Descargar
  • Procedemento 7 – Identidade gráfica del Logotipo.  Descargar
  • Procedemento 8 -Xestión de Obrigas, Incumprimentos e medidas disciplinarias. Descargar
  • Procedemento 9 -Xestión da Inscrición nos Rexistros. Descargar