Procedementos CRAEGA

Normas técnicas de produción ecolóxica

Manual de calidade

Procedementos Operativos de Calidade.

  • Procedemento 4 – Control e certificación. Descargar
  • Procedemento 6 – Utilización da marca do Craega.  Descargar
  • Procedemento 7 – Identidade gráfica do logotipo. Descargar
  • Procedemento 8 – Xestión de Obrigas, Incumprimentos e medidas disciplinarias. Descargar
  • Procedemento 9 – Xestión da Inscrición nos Rexistros. Descargar