Funcionamento do Craega

Pode consultar o regulamento sobre o funcionamento do Craega nos seguintes documentos: 

ORDE do 31 de maio de 2022 pola que se modifica a Orde do 3 de abril de 2009 pola que se aproba o Regulamento de funcionamento do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia

Orde do 3 de abril de 2009

DOG, 8 de xuño de 2022

Orde do 24 de decembro de 2018
Orde do 24 de Nadal de 2018
Orde do 3 de abril de 2009
Orde do 3 de abril de 2009
Orde do 4 de febreiro de 2011
Orde do 4 de febreiro de 2011