Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA)

A produción agraria ecolóxica ou biolóxica constitúe un método diferenciado de produción de alimentos, que é conveniente regular asegurando a transparencia en tódalas fases, tanto da mesma produción como da elaboración e comercialización.

C.R.A.E.GA. é o órgano encargado do control e certificación das produccións ecolóxicas en Galicia.

CRAEGA acreditado de ENAC Nº 78/C – PR152.

PRODUTOS:

  • Produtos agrarios vivos ou non transformados:
    • Produtos vexetais sen transformar
    • Animais vivos ou produtos animais sen transformar
    • Produtos da acuicultura e algas.
  • Produtos agrarios transformados dedicados á alimentación humana
  • Produtos agrarios transformados dedicados á alimentación animal
  • Material de reproducción vexetativa e sementes para cultivo