ACTUALIZACIÓNS NA NORMATIVA

Cambios nos requisitos de certificación: como medio para garantir que o CRAEGA comunique a todos os seus clientes os cambios no esquema de certificación, tanto pola introdución de novos requisitos como por novas revisións, achegase a relación de toda a normativa e as súas modificacións. o esquema de certificación. Documentos actualizados que podes consultar na pestana Normativa, Produción Ecolóxica PROCEDEMENTOS CRAEGA.

Todos os inscritos no CRAEGA recibirán aviso cando haxa novos requisitos ou revisións e poderán consultalos nesta web.

Lista actualizada:

  • Capítulo 9 Recursos Reclamacións e litixios Edición 9
  • Procedemento 4 Control e Certificación Edición 20
  • Procedemento 6 Uso da marca CRAEGA Edición 13
  • Procedemento 7 Identificación gráfica do logotipo Edición 9
  • Procedemento 8 Xestión dos incumprimentos Edición 4
  • Procedemento 9 Xestión da inscrición nos Rexistros Edición 5
  • Norma Técnica de Acuicultura Edición 3
  • O novo Regulamento Europeo de Agricultura Ecolóxica que entrou en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2022. Podes consultalo na pestana Normativa, Produción Ecolóxica NOVO REGULAMENTO EUROPEO.