ACTUALIZACIÓNS NA NORMATIVA

Cambios nos requisitos de certificación: Como medio para asegurarse que CRAEGA comunica a todos os seus clientes os cambios no esquema de certificación, tanto por introducción de requisitos novos como por novas revisións, axúntanse todos os reglamentos e as súas modificacións referentes ó esquema de certificación.

Todos los inscritos en CRAEGA recibirán aviso cando existan requisitos ou revisións novas e podrán consultalos nesta web.

 • NORMA TÉCNICA ACUICULTURADescargar
 • PROCEDEMENTO PARA A IDENTIDADE GRÁFICA DO LOGOTIPO. Descargar
 • CONTROL E CERTIFICACIÓN. Descargar
 • NORMAS TÉCNICAS DA PRODUCIÓN AGRARIA ECOLÓXICA XERAL E ESPECÍFICAS PARA A CRÍA DE ANIMAIS. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2016/673 DA COMISIÓN. Descargar
 • PROCEDEMENTO 8 – XESTIÓN DE OBRIGAS, INCUMPRIMENTOS E MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Descargar
 • ORDE DE MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO. Descargar
 • PROCEDEMENTO PARA A UTILIZACIÓN DA MARCA DO CRAEGA. Descargar
 • NOVO LOGOTIPO DO CRAEGA EN FORMATOS PDF, EPS E AI.  Descargar en cor ou descargar en branco e negro
 • SOLICITUDE USO DA MARCA. Descargar
 • REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/2164 DA COMISIÓN sobre produción e etiquetado de produtos ecolóxicos. Descargar