ACTUALIZACIÓNS NA NORMATIVA

Cambios nos requisitos de certificación: Como medio para asegurarse que CRAEGA comunica a todos os seus clientes os cambios no esquema de certificación, tanto por introducción de requisitos novos como por novas revisións, axúntanse todos os reglamentos e as súas modificacións referentes ó esquema de certificación.

Todos los inscritos en CRAEGA recibirán aviso cando existan requisitos ou revisións novas e podrán consultalos nesta web.

  • NORMA TÉCNICA ACUICULTURADescargar
  • PROCEDEMIENTO PARA A IDENTIDADE GRÁFICA DO LOGOTIPO. Descargar
  • CONTROL E CERTIFICACIÓN. Descargar
  • NORMAS TÉCNICAS DA PRODUCIÓN AGRARIA ECOLÓXICA XERAL E ESPECÍFICAS PARA A CRÍA DE ANIMAIS. Descargar
  • REGLAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2016/673 DA COMISIÓN. Descargar
  • PROCEDEMENTO 8 – XESTIÓN DE OBRIGAS, INCUMPRIMENTOS E MEDIDAS DISCIPLINARIAS. Descargar
  • ORDE DE MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO. Descargar
  • PROCEDEMENTO PARA A UTILIZACIÓN DA MARCA DO CRAEGA. Descargar
  • NOVO LOGOTIPO DO CRAEGA EN FORMATOS PDF, EPS E AI.  Descargar en cor ou descargar en branco e negro
  • SOLICITUDE USO DA MARCA. Descargar