ACTUALIZACIÓNS NA NORMATIVA

ACTUALIZACIÓNS NA NORMATIVA

Cambios nos requisitos de certificación: Como medio para asegurarse que CRAEGA comunica a todos os seus clientes os cambios no esquema de certificación, tanto por introducción de requisitos novos como por novas revisións, axúntanse todos os reglamentos e as súas modificacións referentes ó esquema de certificación.

Todos los inscritos en CRAEGA recibirán aviso cando existan requisitos ou revisións novas e podrán consultalos nesta web.

  • PROCEDEMIENTO PARA A IDENTIDADE GRÁFICA DO LOGOTIPO descargar
  • NORMAS TÉCNICAS DA PRODUCIÓN AGRARIA ECOLÓXICA XERAL E ESPECÍFICAS PARA A CRÍA DE ANIMAIS descargar
  • REGLAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2016/673 DA COMISIÓN: descargar.
  • PROCEDEMENTO 8 – XESTIÓN DE OBRIGAS, INCUMPRIMENTOS E MEDIDAS DISCIPLINARIAS descargar