Craega functioning rules

You can consult the CRAEGA Operating Regulations in the following documents

Orde do 3 de abril de 2009
Orden del 3 de abril de 2009
Orde do 4 de febreiro de 2011
Orden del 4 de febrero de 2011