Organization chart of CRAEGA

RELACIÓN NOMINAL DEL CONSELLO REGULADOR

 • PRESIDENTE:
  • D. Francisco López Valladares
 • VICEPRESIDENTE/S:
  • D. José Antonio Fernández Álvarez
  • Doña Rocio Freire Rodríguez
 • VOCAIS:
  • Representantes de empresas agrarias de produción vexetal:
   • D. José Antonio Fernández Álvarez
   • D. José Antonio López Pampín
  • Representantes de empresas agrarias de produción animal:
   • D. José Angel Regueiro Real
   • Casa Bertolo S.C.; Doña María Concepción Blanco Montecelo
   • A Rosela S.C.; D. Luis López Rodríguez
  • Representantes de empresas elaboración e/ou envasado:
   • Censo C.1.
    • Celtaverde S.L.; D. Sotero Sampedro Castro
   • Censo C.2.
    • Hifas da Terra S.L.; D. Tomás Casquero Cimadevila
   • Censo C.3.
    • Leche de Galicia S.A. D. Julio Domínguez Fernández
    • Alibos Galicia S.L. Doña Rocio Freire Rodríguez
    • Conservas Antonio Pérez Lafuente S.A. D. Álvaro Pérez-Lafuente Suárez
  • Representante de empresas importadoras e/ou comercializadoras:
   • Dime Salnés S.L,; D. Juan Carlos Juncal P
  • Representante das Autoridades competentes:
   • Servicio Provincial de Lugo del IPA: D. Rafael Pérez Prados
   • Servizo de Mercados da Consellería do Mar: D. Ramón Damián Fernández Conchas
 • SECRETARIO: D. Javier García Lozano
 • XESTOR DE CALIDAD: D. Antonio Eduardo Pérez Méndez
 • DIRECTOR TÉCNICO: D. Manuel M. Cancio Álvarez (Sustituta: Doña. Marta García Ponte)
 • COMITÉ DE CERTIFICACIÓN:
  • D. Manuel M. Cancio Álvarez
  • D. Antonio Velilla de la Loma
  • D. José Luis Graña Correa
  • Sustitutos: Doña. Marta García Ponte, Doña. Marta Cela Sangil y D. Ramón Jesús Lamelo Otero.
 • COMITÉ CONSULTIVO:
  • Representante de C.G.C.U. Doña Celia Otero Raña
  • Representante de Ingacal D. Ana Fernández González
  • Asociación de productores D. Guillermo Martínez Ruiz
  • Sustitutos: D. Alfredo Iglesias Raído, D. Alfonso Ferreiro Velo, D. Javier Villanueva López, D. Rafael Ribadulla Varela