Presentación Barómetro 2020

Primeira parte

Segunda parte 

Presentación do Plan estratéxico da produción Ecolóxica de Galicia 2018-2022

 

Ecorreceitas 

Formación – Semana da Gandería Ecolóxica